SPRAWDZ UBEZPIECZENIE DLA CIEBIE

MACIF Życie TUW sprzedaje swoje udziały SALTUS Ubezpieczenia

14 stycznia 2019 roku została podpisana umowa nabycia udziałów MACIF Życie TUW przez SALTUS Ubezpieczenia. W obecnej chwili trwają prace nad uzyskaniem niezbędnych zgód urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego zapoczątkuje połączenie obu Towarzystw.

Grupa Macif po ponad dziesięciu latach obecności na naszym krajowym rynku ubezpieczeń na życie podjęła decyzję o koncentracji na rynku macierzystym we Francji. Jest to podyktowane szerszym kontekstem biznesowym oraz rezygnacją z obecności firmy również w całej Europie. Grupa wycofała swoje oddziały m.in z Grecji i Portugali. Powodem takiej strategii jest chęć silnego skoncentrowania swojej działalności ubezpieczeniowej na rodzimym rynku francuskim.

Grupa Macif podkreślała niejednokrotnie chęć zapewnienia kontynuacji działalności ubezpieczeniowej w Polsce, która została zapoczątkowana w 2003 roku przez MACIF Życie TUW. Po bardzo skrupulatnym procesie poszukiwania potencjalnego partnera strategicznego Grupa Macif zdecydowała się podpisać umowę nabycia udziałów w MACIF Życie TUW przez SALTUS TUW. Umowa została podpisana w dniu 14 stycznia 2019 roku pomiędzy SALTUS TUW, działający pod marką SALTUS Ubezpieczenia, oraz Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce i Mutavie Société Européenne. Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Macif pozostanie zatem częścią polskiego sektora ubezpieczeń wzajemnych, tak jak to podkreślała Grupa Macif i na czym jej bardzo zależało.

Połączenie biznesowe MACIF Życie TUW i SALTUS Życie S.A. stwarza duże możliwości dla obydwu firm, zarówno na poziomie produktowym jak i pod względem rynków, na którym działają dwa podmioty. Połączenie siły kapitałowej SALTUS Ubezpieczenia oraz kompetencji i doświadczenia pracowników obydwu firm pozwoli na oferowanie nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych nowym klientom za pośrednictwem narzędzi wsparcia sprzedaży najnowszej generacji.

Już teraz Oba podmioty podjęły szereg działań zmierzających w pierwszej kolejności do zidentyfikowania obszarów w zakresie synergii biznesowych, zdefiniowania kluczowych obszarów oferty produktowej, która pozwoli wykorzystać potencjał Obu podmiotów i pozwoli obecnym klientom za pośrednictwem współpracujących z Towarzystwami Partnerom uzyskać dostęp do nowej, uzupełniającej się oferty produktowej.

 

Zarząd MACIF Życie TUW