Więcej niż Towarzystwo...

Wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego w 2018 roku

MACIF Życie TUW określiło wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego na 2018 rok, uwzględnianego przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia, dla Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT oraz wysokość gwarantowanej stopy zwrotu brutto na 2018 rok w produktach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Acti PLUS 1 i Acti PLUS 2

Wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego w produkcie Acti GWARANT w 2018 roku
Uchwałą Zarządu MACIF Życie TUW z dnia 12 grudnia 2017 r. została ustalona wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego uwzględnianego przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia dla Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT na 2018 rok.


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wskaźnik ubezpieczeniowy w produkcie Acti GWARANT wyniesie 2,2 %.

 

 

Gwarantowana stopa zwrotu brutto w produktach Acti PLUS 1 i 2 w 2018 roku
Uchwałą Zarządu MACIF Życie TUW z dnia 12 grudnia 2017 r. została określona wysokość gwarantowanej stopy zwrotu brutto na 2018 rok w produktach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Acti PLUS 1 i Acti PLUS 2.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku gwarantowana stopa zwrotu brutto w produktach Acti PLUS 1 i Acti PLUS 2 wyniesie 2,2 %.

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-12-19 | Kategoria: O ofercie

Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęła Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku

Rada Nadzorcza MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęła, w drodze uchwały nr 1/29/09/2017, Ocenę stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-10-16 | Kategoria: Macif Życie TUW

Udział MACIF Życie TUW w Warsaw Business Run

Tegoroczny Poland Business Run to bieg charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup protez dla osób po amputacjach.
Reprezentacja MACIF Życie TUW zdobyła 435. miejsce na ponad 800 drużyn w grupowej klasyfikacji.
Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-09-04 | Kategoria: Działalność prospołeczna

Udział MACIF Życie TUW w Biegu Firmowym

"Bieg Firmowy" to charytatywna sztafeta, z której dochód przekazywany jest dla podopiecznych fundacji Everest. Są to dzieci chore, niepełnosprawne wymagające kosztownej rehabilitacji, sprzętu i opieki specjalistów.

Udział drużyny MACIF Życie TUW w Biegu Firmowym 10 czerwca, przyczynił się do finansowego wsparcia Fundacji. Nasza reprezentacja zdobyła naprawdę dobre 138. miejsce, na 325 drużyn w grupowej klasyfikacji!

 

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-06-12 | Kategoria: Działalność prospołeczna
Strona 1 z 23 > >>