Grupa MACIF, to jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim, której powstanie wiązało się z koniecznością utworzenia alternatywy dla ówczesnej oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Pomysł na stworzenie Grupy narodził się we Francji, w 1960 roku, na wniosek przedsiębiorców z branży handlowej i przemysłowej. W pierwszych latach działalności Towarzystwa, jego Członkami byli sami przedsiębiorcy, a następnie pracownicy ich zakładów pracy. Obecnie Grupa MACIF jest największym francuskim Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nowatorskie podejście do Klienta, w połączeniu z usługami o najwyższej jakości, a także prosta konstrukcja produktów i korzystne ceny, zadecydowały o ogromnym sukcesie Towarzystwa, które z biegiem czasu, poprzez wzbogacenie swojej oferty o rozwiązania dla innych grup zawodowych, urosło do rangi jednego z największych ubezpieczycieli na rynku europejskim.

Na stworzonym przez Grupę MACIF modelu ubezpieczeniowym, gwarantującym, najwyższą jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, wzoruje się obecnie wiele Towarzystw.

Działalność Grupy MACIF

Grupa MACIF liczy obecnie prawie 5 milionów Członków i zarządza ponad 15 milionami polis. Roczne obroty, w ramach wszystkich sektorów działalności, wynoszą ponad 5 miliardów euro. Grupa zarządza też ponad 18 miliardami euro, w ramach portfela ubezpieczeń oszczędnościowych i emerytalnych, oraz charakteryzuje się jednym z najniższych na rynku poziomów rezygnacji z członkostwa, z inicjatywy samych Członków (3,8%).

Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, zapewniające Grupie - już od kilkudziesięciu lat - pozycję lidera na rynku francuskim, jak również majątkowe, zdrowotne, ochronne, oszczędnościowe i emerytalne.

Liczący się gracz na światowym rynku ubezpieczeniowym

Grupa MACIF prowadzi swoją działalność we Francji, Polsce, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Algierii i Tunezji oraz aktywnie współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, na całym świecie. Jest aktywnym członkiem organizacji, zrzeszających światowe i europejskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: International Cooperative and Mutual Insurance Fereration (ICMIF) i Association of European Cooperative and Mutual Insurers (ACME).

W 1990 roku, z inicjatywy Grupy MACIF, powstało stowarzyszenie EURESA, skupiające największe europejskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, liczące obecnie kilkadziesiąt milionów Członków.

Grupa MACIF tworzy też operacyjne partnerstwa z następującymi podmiotami:
- BPCE (Banque Populaire et Caisses d’Epargne)
- AG2R – LA MONDIALE (grupowa spółka ubezpieczeń wzajemnych)
- SFEREN (grupowa spółka ubezpieczeń wzajemnych)

Filie Grupy MACIF

MUTAVIE – ubezpieczenia na życie, produkty oszczędnościowe
MACIF MUTUALITÉ – życie i zdrowie, ubezpieczenia indywidualne i grupowe
MACIF GESTION – zarządzanie portfelami finansowymi, lider w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych
MACIFILIA – specjalistyczne umowy grupowe
SOCRAM – instytucja bankowo-kredytowa
IMA – usługi assistance