Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (w skrócie TUW) to nie tylko specyficzna forma prawna przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim działalność, w której to Członkowie, a nie akcjonariusze, są najważniejsi. Nadrzędnym celem, jaki stawia przed sobą MACIF Życie TUW, jest realizacja potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, poprzez:

• oferowanie produktów ubezpieczeniowych, charakteryzujących się prostą konstrukcją oraz odpowiadających rzeczywistym potrzebom naszych ubezpieczonych

• przeznaczanie wszystkich nadwyżek bilansowych na poprawę jakości obsługi oraz ulepszanie oferty proponowanych rozwiązań

Mając na uwadze ideę wzajemności ubezpieczeniowej, komponujemy nasze produkty w sposób przejrzysty, pozwalając równocześnie na ich elastyczne dostosowywanie się do realnych potrzeb Klientów. Gwarantujemy więc właściwą ochronę ubezpieczeniową, przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi i w optymalnej cenie, która wynosi tyle, ile w rzeczywistości kosztuje dane ryzyko.