Więcej niż Towarzystwo...

30 grudnia 2003 roku MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce, w zakresie działu I, czyli „Ubezpieczeń na Życie”.

Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się w 2005 roku.

Założycielem MACIF Życie TUW jest francuska Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim oraz twórca modelu, gwarantującego wysoką jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, na którym od lat wzorują się inne firmy z branży ubezpieczeniowej.

Bycie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych określa nie tylko formę prawną przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim obliguje nas do stosowania przejrzystych, uczciwych i długofalowych zasad w relacjach z Klientami i Partnerami. MACIF Życie TUW, to więcej niż Towarzystwo…