Zarząd MACIF Życie TUW

Prezes Zarządu:
Laurent Convain

Członkowie Zarządu:
Katarzyna Matuszewicz-Dziawa
  Delphine Depeigne

Rada Nadzorcza MACIF Życie TUW:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Jacky Dintinger

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
Władysław Klażyński

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Hélios Insa

Członkowie Rady Nadzorczej:

Françoise Lareur
Sébastien Poiblanc
Hugues Fournier
Cezary Maciejewski
 

Komitet Audytu Macif Życie TUW

Przewodnicząca Komitetu Audytu:
Françoise Lareur

Członkowie Komitetu Audytu:
Jacky Dintinger
Władysław Klażyński

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000 1907 48, NIP 107-000-05-43,
Kapitał zakładowy: 41 100 000 zł, Kapitał zakładowy wpłacony: 41 100 000 zł

Numer rachunku

IBAN (do przelewów krajowych): 65 1840 0007 2212 6150 0810 1119
Kod SWIFT (do przelewów zagranicznych): SOGEPLPW

Adres banku:
Bank Société Générale Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce
Saski Point
Marszałkowska 111
00-102 Warszawa