Więcej niż Towarzystwo...

Bancassurance - to termin na określenie współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w celu oferowania produktów ubezpieczeniowych i bankowych, dający możliwość uregulowania wszystkich formalności w jednym miejscu.

Układ partnerski, proponowany bankom przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF Życie, opiera się nie tylko na zrozumieniu i poszanowaniu Partnera czy synergii w działaniu, ale również na wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń w realizacji wspólnych celów. Zadaniem MACIF Życie TUW jest tworzenie długofalowej strategii współpracy, opartej na solidności i zaufaniu. Ze względu na swoją strukturę założycielską, w której to klienci są właścicielami, MACIF Życie TUW proponuje produkty proste i przejrzyste, a przy tym w konkurencyjnej cenie, ponieważ Macif Życie TUW, to więcej niż Towarzystwo…