Więcej niż Towarzystwo...

Acti GWARANT, to ubezpieczenie na życie i dożycie, stanowiące wyjątkowo elastyczny i bezpieczny sposób na przygotowanie się do realizacji wymarzonych projektów, z możliwością samodzielnego wyboru wysokości i częstotliwości opłacanych składek. Gwarantowany - dla każdego roku kalendarzowego - wskaźnik ubezpieczeniowy oraz dostęp do środków w dowolnym momencie, pozwalają na komfortowe planowanie przyszłości swojej lub swoich bliskich.

Ważne informacje:

  • dowolny system wpłat regularnych (już od 100 złotych miesięcznie) lub nieregularnych (od 200 złotych)
  • gwarantowany wskaźnik ubezpieczeniowy
  • możliwość dokonywania wykupu części lub całości środków z polisy, w dowolnym czasie
  • niskie i ustalone odgórnie koszty obsługi
  • wypłata dodatkowego świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci ubezpieczonego
  • możliwość korzystania z renty dożywotniej indywidualnej lub rewersyjnej