Więcej niż Towarzystwo...

Zobowiązania kredytowe wiążą się zawsze z ogromną odpowiedzialnością i to nie tylko finansową, ale również za naszych bliskich, gdyż to właśnie oni są głównymi poszkodowanymi pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, do których należy z pewnością brak odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego kredytu. Mając jakiekolwiek zadłużenie, pamiętaj o odpowiedniej ochronie w postaci ubezpieczenia na życie i zrób to nie tylko z myślą o sobie, ale przede wszystkim o swoich bliskich.

Chcąc odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów, oferujemy zarówno ubezpieczenia roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia (ze zmieniającą się co roku i dostosowaną do danego ryzyka składką), jak również ubezpieczenia terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 czy 30 lat, z gwarancją jednakowej składki w całym okresie trwania umowy.

Acti OCHRONA, to ubezpieczenie roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć z każdej przyczyny
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego

Składka roczna

20 lat

198 zł

30 lat

227 zł

40 lat

417 zł

Ubezpieczenie podstawowe Acti OCHRONA może być wzbogacone o umowy dodatkowe, rozszerzające zakres Państwa ochrony, takie jak:

  • śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • poważne zachorowanie