Więcej niż Towarzystwo...

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO, to ubezpieczenie do 67. roku życia, bez badań medycznych, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć z każdej przyczyny
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
  • trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W ramach ubezpieczenia Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO, ze składką roczną w wysokości 190 zł, dostępny jest następujący zakres ochrony:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100.000 zł

Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

1000 zł

Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

1000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba i trwający maksymalnie do 90 dni)

UWAGA: Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach powyższego pakietu (w tym celu wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).