Więcej niż Towarzystwo...

Działalność rolnicza, to jedna z tych aktywności zawodowych, w których ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku jest wyjątkowo wysokie. Warto zatem pamiętać o przykrych konsekwencjach, jakie może nieść ze sobą pojawienie się każdego takiego incydentu, oraz o konieczności uzupełnienia oferty ubezpieczenia w KRUS.

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS, to ubezpieczenie do 67. roku życia, bez badań medycznych, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć z każdej przyczyny
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W ramach ubezpieczenia Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS dostępne sądwa warianty, do wyboru:

Wariant I – ze składką roczną w wysokości 40 zł  

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

15.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

1.500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba
i trwający maksymalnie do 15 dni)

Wariant II – ze składką roczną w wysokości 80 zł

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

3.000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

60 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba i trwający maksymalnie do 15 dni)

UWAGA: Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach każdego z powyższych pakietów (w tym celu wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).