Więcej niż Towarzystwo...

Acti OCHRONA TERMINOWA, to ubezpieczenie terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat i obowiązujące do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć z każdej przyczyny
  • trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego

Okres ubezpieczenia

10 lat

20 lat

30 lat

20 lat

298 zł

311 zł

410 zł

30 lat

364 zł

508 zł

834 zł

40 lat

748 zł

1216 zł

1878 zł