Więcej niż Towarzystwo...

Odpowiadając na konkretne potrzeby naszych klientów, w ramach oferty indywidualnej, proponujemy standardowe ubezpieczenie na życie, jak również od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zachęcamy również do zapoznania się z programem dodatkowej emerytury.


Chcesz zabezpieczyć siebie, rodzinę lub kredyt?

Acti OCHRONA, to ubezpieczenie roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

 • śmierć z każdej przyczyny
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego

Składka roczna

20 lat

198 zł

30 lat

227 zł

40 lat

417 zł

Ubezpieczenie podstawowe Acti OCHRONA może być wzbogacone o umowy dodatkowe, rozszerzające zakres Państwa ochrony, takie jak:

 • śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • poważne zachorowanie

Potrzebujesz terminowego ubezpieczenia?

Acti OCHRONA TERMINOWA, to ubezpieczenie terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat i obowiązujące do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

 • śmierć z każdej przyczyny
 • trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego Okres ubezpieczenia

10 lat

20 lat

30 lat

20 lat

298 zł

311 zł

410 zł

30 lat

364 zł

508 zł

834 zł

40 lat

748 zł

1216 zł 1878 zł

Żyjesz aktywnie?

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO, to ubezpieczenie do 67. roku życia, bez badań medycznych, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

 • śmierć z każdej przyczyny
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
 • trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W ramach ubezpieczenia Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO, ze składką roczną w wysokości 190 zł, dostępny jest następujący zakres ochrony:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100.000 zł

Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

1000 zł

Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

1000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba i trwający maksymalnie do 90 dni)

UWAGA: Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach powyższego pakietu (w tym celu wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).


Potrzebujesz dodatkowego ubezpieczenia NW?

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS, to ubezpieczenie do 67. roku życia, bez badań medycznych, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć z każdej przyczyny
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W ramach ubezpieczenia Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS dostępne sądwa warianty, do wyboru:

Wariant I – ze składką roczną w wysokości 40 zł

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

15.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

1.500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba i trwający maksymalnie
do 15 dni)

Wariant II – ze składką roczną w wysokości 80 zł

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30.000 zł

Śmierć z każdej przyczyny

3.000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

60 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba i trwający maksymalnie
do 15 dni)

UWAGA: Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach każdego z powyższych pakietów (w tym celu wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).


Chcesz realizować plany i marzenia?

Acti GWARANT, to ubezpieczenie na życie i dożycie, stanowiące wyjątkowo elastyczny i bezpieczny sposób na przygotowanie się do realizacji wymarzonych projektów, z możliwością samodzielnego wyboru wysokości i częstotliwości opłacanych składek. Gwarantowany - dla każdego roku kalendarzowego - wskaźnik ubezpieczeniowy oraz dostęp do środków w dowolnym momencie, pozwalają na komfortowe planowanie przyszłości swojej lub swoich bliskich.


Ważne informacje:

 • dowolny system wpłat regularnych (już od 100 złotych miesięcznie) lub nieregularnych (od 200 złotych)
 • gwarantowany wskaźnik ubezpieczeniowy
 • możliwość dokonywania wykupu części lub całości środków z polisy, w dowolnym czasie
 • niskie i ustalone odgórnie koszty obsługi
 • wypłata dodatkowego świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci ubezpieczonego
 • możliwość korzystania z renty dożywotniej indywidualnej lub rewersyjnej