Więcej niż Towarzystwo...

Zobowiązania kredytowe wiążą się zawsze z ogromną odpowiedzialnością i to nie tylko finansową, ale również za naszych bliskich, gdyż to właśnie oni są głównymi poszkodowanymi pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, do których należy z pewnością brak odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego kredytu. Mając jakiekolwiek zadłużenie, pamiętaj o odpowiedniej ochronie w postaci ubezpieczenia na życie i zrób to nie tylko z myślą o sobie, ale przede wszystkim o swoich bliskich.

Chcąc odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów, oferujemy zarówno ubezpieczenia roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia (ze zmieniającą się co roku i dostosowaną do danego ryzyka składką), jak również ubezpieczenia terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 czy 30 lat, z gwarancją jednakowej składki w całym okresie trwania umowy.

Acti OCHRONA, to ubezpieczenie roczne, przedłużane automatycznie do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć z każdej przyczyny
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego

Składka roczna

20 lat

198 zł

30 lat

227 zł

40 lat

417 zł

Ubezpieczenie podstawowe Acti OCHRONA może być wzbogacone o umowy dodatkowe, rozszerzające zakres Państwa ochrony, takie jak:

  • śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • poważne zachorowanie

Acti OCHRONA TERMINOWA, to ubezpieczenie terminowe, zawierane na okres 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat i obowiązujące do 75. roku życia, z możliwością wyboru aż 3 000 000 zł sumy ubezpieczenia, chroniące zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, obejmujące swoim zakresem:

  • śmierć z każdej przyczyny
  • trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

Przykładowa kalkulacja składki rocznej dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł:

Wiek ubezpieczonego Okres ubezpieczenia

10 lat

20 lat

30 lat

20 lat

298 zł

311 zł

410 zł

30 lat

364 zł

508 zł

834 zł

40 lat

748 zł

1216 zł 1878 zł